Het proces

“G1060 Idées” is een project van de gemeente Sint-Gillis, dat er gekomen is op initiatief van Thierry Van Campenhout, schepen van Participatie en Sociale Samenhang, en dat wordt uitgewerkt door de vzw PARTICITIZ, met de steun van de COCOF.

De bedoeling van de “G1060 Idées” is alle burgers de kans te geven originele en innoverende ideeën te spuien en samen na te denken over de toekomst van Sint-Gillis. Zo wil het initiatief zoveel mogelijk burgers bij het leven in de gemeente betrekken.

Het proces rond “G1060 Idées” zal in twee complementaire fasen verlopen:

  • Van 8 december tot en met 20 februari zullen de burgers hun ideetjes via dit online platform kunnen delen en erover in debat gaan. Doelstelling: 1060 ideetjes voor Sint-Gillis!
  • Op 25 februari komt een panel van een honderdtal lukraak uitgekozen burgers bijeen om de op “G1060idées.be” geposte ideetjes te bespreken, met behulp van technieken op vlak van collectieve intelligentie. Samen zullen ze het “Burgerpact” opstellen. Dit document wordt dan voorgelegd aan de gemeentelijke overheden en zal als leidraad dienen bij de co-constructie en de verspreiding van ideeën en projecten die uit dit proces voortvloeien.

De coördinatie van het hele “G1060 idées” project is in handen van een “groep van voortrekkers” die behalve uit vertegenwoordigers van de schepen voor Participatie en van PARTICITIZ, ook uit verschillende verenigingen die in de gemeente actief zijn en uit burgers bestaat, en dit binnen het kader van een zo open mogelijke dynamiek van co-constructie.

 

Waarom precies een “G1060”?

De naam verwijst naar de “G1000”, of het eerste grootschalige participatieve proces in België, dat in 2011 een duizendtal burgers in Tour & Taxis heeft bijeengebracht, om er te brainstormen over de grote uitdagingen van de politieke actualiteit uit die periode. De G1000 zelf was dan weer een knipoog naar de G20, G8 en andere “G’s”, of grote topbijeenkomsten met verschillende staatshoofden.

De “1060” in “G1060” staat uiteraard voor de postcode van Sint-Gillis.